Napisz do nas


  • Administratorem danych osobowych osoby korzystającej z formularza kontaktowego jest MIPA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszcz, ul. Kujawska 17G, 86-050 Solec Kujawski, tel.: 52 323 50 10, e-mail: biuro@mipa-paints.pl
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Klientem Spółki i zaoferowania mu towaru do sprzedaży oraz w celu archiwizacji.
  • W przypadku Klienta, któremu zostanie zaoferowany towar do sprzedaży, podstawę przetwarzania danych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”.
  • Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od dnia przesłania do Spółki formularza ze zgłoszeniem danych kontaktowych.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych jest obowiązkowe, gdyż ich niepodanie uniemożliwia Spółce skontaktowanie się z Klientem.